Anty-Mobbing

Parasol ochronny - Jak się chronić przed mobbingiem

Strona główna

Mobbing : Informacje ogólne
Mobbing oznacza prześladowanie podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy. Terminu mobbing w odniesieniu do zachowań występujących w grupach społecznych użył jako pierwszy szwedzki naukowiec Peter-Paul Heinemann.
Mobbing zazwyczaj ma na celu lub skutkuje: poniżeniem, ośmieszeniem, zaniżeniem samooceny lub wyeliminowaniem albo odizolowaniem pracownika od współpracowników.
Istotnym zagadnieniem jest odróżnienie mobbingu od łamania zasady równego traktowania w zatrudnieniu. 
Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje pojęcie mobbingu jako obraźliwe zachowanie poprzez mściwe, okrutne, złośliwe lub upokarzające usiłowanie zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników.
Obejmuje ono sprzysięganie się lub mobbing przeciwko wybranemu pracownikowi, który staje się przedmiotem psychicznego dręczenia.
Mobbing charakteryzuje się stałymi, negatywnymi uwagami lub krytyką, społecznym izolowaniem danej osoby, plotkowaniem lub rozprzestrzenianiem fałszywych informacji.
Taktyki mobbingu
Taktyka upokorzenia
 • Nieuzasadniona krytyka
 • Zniesławienie
 • Wyśmiewanie
 • Nieodpowiednie żarty
 • Obraźliwe gesty
 • Sarkazm
 • Publiczne krytykowanie wyglądu
Taktyka zastraszenia
 • Zakaz robienia przerw pod groźbą utraty pracy
 • Groźby ustne
 • Używanie wulgaryzmów
 • Utosowanie przemocy fizycznej
 • Przymusowe zostawanie po godzinach pracy
 • Zastraszanie zwolnieniem z pracy
Taktyka pomniejszenia kompetencji
Taktyka poniżania
Taktyka izolacji
Taktyka utrudniania wykonywania pracy

 

Mobbing może być działaniem bezpośrednim lub niebezpośrednim, tj. takim, w którym ofiara nie ma bezpośredniego kontaktu z osobą stosującą mobbing, a jedynie jest narażona na skutki jej zamierzonych nieetycznych działań.
Poznaj 10 kroków jak skutecznie bronić się przed zjawiskiem mobbingu. 
Krok nr 1
Unikaj pracy w firmach,w których panują niejasne zasady i chaos kompetencyjny , oraz w takich które są znane z ogromnej presji wywieranej na pracowników – takie sytuacje sprzyjają powstaniu zjawiska mobbingu.
 Krok nr 2
Podejmując pracę , dbaj o to , by mieć dokładnie zdefiniowany zakres obowiązków. 
Jeśli później dostaniesz nowe obowiązki drogą ustną , spisz je , wyślij notatkę do przełożonego i poproś o ich potwierdzenie .Jeśli ktoś domaga się od ciebie spełnienia obowiązków , na które się nie wcześniej nie umawialiście , masz prawo odmówić albo negocjować zakres twoich zadań.
⊗ Krok nr 3
Jeśli z doświadczenia wiesz , ze w relacji z autorytetem czujesz się niepewnie.Jesteś skłonny brać winę zawsze na siebie , nie potrafisz odmawiać – warto odbyć terapię . Poczujesz się pewniej w relacji z przełożonym i będziesz lepiej potrafił bronić swoich praw.
⊗ Krok nr 4
Bycie wzorowym pracownikiem nie chroni przed mobbingiem . Większą ochronę da ci zdrowa samoocena. Szybciej zauważysz i nazwiesz po imieniu to , że ktoś przekracza twoje granice i łamie zasady , na jakich zgodziłeś się podjąć pracę.
⊗ Krok nr 5
Zauważasz pierwsze kroki ignorowania cię , podważania twoich kompetencji – sprawdzaj czy były zamierzone , czy nie.
Zobacz , jak zareaguje druga strona , gdy zaprotestujesz czy poprosisz o wyjaśnienie .
Potrafi przeprosić ? Zmienia zachowanie ? Czy mówi ci , co dokładnie jest nie tak , czy zostawia cię z niczym albo zrzuca np Już ty doskonale wiesz , o co chodzi  . Jak reaguje , gdy prosisz o precyzyjną informację , co masz robić inaczej .
⊗ Krok nr 6
Powiedz ” Nie zgadzam się , żebyś tak do mnie mówił / tak mnie traktował ” Jeśli ktoś próbuje cię poniżyć czy ośmieszyć . Pokaż , że są granice , których nie pozwolisz przekraczać . Zadbaj o siebie.
⊗ Krok nr 7
Jeśli w pracy czujesz się źle , ale nie wiesz do końca , co powinieneś myśleć o pewnych zachowaniach wobec ciebie , porozmawiaj o tym z kimś bliskim . Jego ocena może ci pomóc szybciej zakończyć chorą sytuację.
⊗ Krok nr 8
Jeśli zrobiłeś wszystko co mogłeś , a wciąż jesteś szykanowany – odejdź. Wywiązujesz się ze swoich zadań , dbasz o właściwą komunikację , nie dajesz się wciągnąć w osobiste rozgrywki , a mimo to sytuacja się nie zmienia lub wręcz pogarsza – złóż wymówienie .
Lepiej mieć krótką przerwę w zatrudnieniu , niż pozwolić , by ktoś rujnował twoje zdrowie , poczucie własnej wartości i relacje z bliskimi – a tak właśnie wpływa mobbing .
⊗ Krok nr 9
Nie daj się zastraszyć , że jeśli odejdziesz z tej pracy , na pewno nie znajdziesz nowej. Z każdej sytuacji jest jakieś wyjście . Jeśli sam go nie widzisz , porozmawiaj z przyjaciółmi lub specjalistą.
⊗ Krok nr 10

 

   NIE ZGADZAJ SIĘ NA TO , ŻEBY W TWOJEJ OBECNOŚCI PONIŻANO INNYCH ! 
Brak reakcji jest cichym przyzwoleniem na słowną i psychiczną przemoc

 

Anty-Mobbing © 2018 Frontier Theme
Website is Protected by WordPress Protection from eDarpan.com.